همه ی بچه های همسن و سال من تو خفا سیگار میکشن اونوقت من باید تو خفا کتاب بخونم چون مامانم نمیذاره :| 

اخرالزمان شده :|