خود عزیزم 

سلام 

الان که روی تخت نشسته ای و سعی بر دو لپی خوردن ماکارونی های دلبر داری  و هم زمان میخواهی از دست زمین و زمان و کواکب و ستارگان جیغ بزنی 

میخواهم تورا پند دهم میدانم که از نصیحت شنیدن متنفری و همیشه دلت میخواد پیراهن های خودت را پاره کنی اما امروز میخواهم درس مهمی به تو بدهم

مهم ترین چیزی که تو الان نیاز داری آن را درک کنی این است که جهان پیرامونت آن دنیای زیبا و آرمانی تو نیست و هیچ آدمی طبق خط فکری تو زندگی نمیکند و مهمتر از همه اینکه تو قرار نیست دنیا را نجات بدهی 

تو بتمن سوپر من هری پاتر و همه ی سوپر قهرمان های قصه های نوجوان ها نیستی 

تنها کاری که میتوانی در حق خودت و دنیا انجام بدهی این است که تبدیل به یک آدم بزرگ از خود راضی که نوجوانیش را یادش نمی آید و دائم غر می زند که وای قسط برق وای قسط آب و با زمین و زمان سر جنگ دارد نشوی 

واضح تر بگویم تنها کاری که میتوانی بکنی این است که روحت را همیشه ۱۷ ساله نگهداری و آن قسمت سحر انگیز زندگی را هرروز سر بکشی 

دخترک جان که امسال یاد گرفته ای خودت را دوست بداری و به خودت و شخصیتت احترام بگذاری 

بهترین هارا برایت آرزو میکنم و میبوسمت  

رفیق ترین و ارزشمند ترین دارائی ات : خودت :)