میدونید همه ی آدم هایی که در طول زندگیمون باهاشون آشنا میشیم و اون هارو میشناسیم  مثل یه تیکه از یه سریال میمونن؛ ما هیچ چیزی نه راجع به گذشته ،  آینده وحتی دنیای درونی اون فرد نمیدونیم و حتی نمیدونیم که چه عواملی دست به دست هم دادن تا اون فرد در هر برهه ای از زندگیش یک تصمیمی رو بگیره 

پس دقیقا چی باعث میشه ادمارو قضاوت کنیم و به خودمون اجازه بدیم حکمی رو صادر کنیم ؟