صبحا ساعت ده از خواب بلند میشم 

حتی با اینکه الارم گوشیم و زودتر میذارم تا درس بخونم ولی زودتر از ده دلم نمیاد تختمو ول کنم 

هرروز این هفته بلند شدم سریال ترتین ریزن وای رو دیدم و سعی کردم درس بخونم 

به همه چی فکر کردم به تجاوز به خودکشی این سریال تاثیر خودشو رو من به حد کمال رسونده 

و یه هفتس فقط دارم گریه میکنم 

حتی الان 

حتی امشب 


+کامنتای پست قبل و هنوز جواب ندادم 

ببخشید یکم پریشونم و ممکنه چرت و پرت بنویسم :)